Lễ ký kết của ÊTRE BELLE và BELLE BEAUTY & SPA thành công rực rỡ

Trong buổi lễ ký kết giữa Être Belle và Belle Beauty Spa diễn ra ngày 17/1/2019 tại Nha Trang có...